Git

Private en public ssh-keys genereren voor Bitbucket en Gitlab

Om een of andere reden lukt het niet om bruikbare sleutels te maken met Puttygen. Er wordt een sleutelpaar aangemaakt, maar Gitlab aanvaardt die nooit en reclameert dat de sleutel ongeldig is of dat de fingerprint al bestaat.
 
In Powershell heb ik dat probleem niet. Het lukt daar probleemloos om een sleutel aan te maken met volgend commando (rsa en e-mail worden vervangen door 'echte' waarden).
ssh-keygen -t rsa -C "your_email@example.com"